BölgeEğitimManşetler

Yeşilyurt Talim Terbiye Kurulu Üyesi Olarak Görevlendirildi

NEVÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt Talim Terbiye Kurulu Üyesi Olarak Görevlendirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’na kurul üyesi olarak görevlendirildi.

MEB Talim Terbiye Kurulu

Milli Eğitim Bakanlığının bilimsel danışma ve inceleme organı olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ile on üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir. Kurul Başkanı ve üyeleri, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı çalışma ve yayınlarla temayüz etmiş öğretim üyeleri, en az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar ve kamu görevlileri arasından seçilir.

Talim ve Terbiye Kurulu, evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla; eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlamak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Milli Eğitim Bakanına sunmakla yükümlüdür.

Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını inceleyerek veya inceleterek sonucunu Milli Eğitim Bakanına sunan Talim ve Terbiye kurulu, yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını da Milli Eğitim Bakanının onayına sunar.

Ayrıca eğitim ve öğretimle ilgili konularda Milli Eğitim Bakanlığının diğer birimleri tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde işbirliği yapan Talim ve Terbiye Kurulu, Millî Eğitim Şûrasının sekreterya hizmetlerini de yürütür.

Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt’un Özgeçmişi

Kayseri’de dünyaya gelen ve ilk, orta ile lise öğretimini burada tamamlayan Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt daha sonra Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans, yeni Türk edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Diğer yandan 2010 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Avrupa Birliği Ekonomisi üzerine yüksek lisans eğitimi gören Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt, “Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Yapı ve Tema” başlıklı doktora çalışması ile 2013 yılında en iyi araştırma inceleme ödülünü kazandı.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlarda öğretmenlik, Talim ve Terbiye Kurulu ders kitabı inceleme komisyon üyeliği ve Erciyes Üniversitesinde okutmanlık yaptıktan sonra 2013 yılında çalışmaya başladığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yardımcı Doçent olan Şamil Yeşilyurt, 2018 yılında ise doçent oldu.

Hâlen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi görevini sürdürmekte olan Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt’un, yayımlanmış 14 adet kitap ve kitap bölümü ile çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi bulunmakta.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu