BölgeEğitimManşetler

NEVÜ Personeline “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ile “Covid-19 Eğitimi” Verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde görev yapan akademik ve idari personele “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ile “Covid-19 Eğitimi” verildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kanunu kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde görev yapan tüm idari ve akademik personel ile staj uygulaması zorunluluğu bulunan öğrencilere mesleki riskler hakkında bilgilendirmek, kendilerini iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlendirmek amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” düzenlendi.

İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından NEVÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eğitim portalı üzerinden çevrimiçi olarak verilen eğitimlerde personeller, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’ gereğince 8 saatlik “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”ne ve pandemi döneminde olunması sebebiyle 1 saatte “Covid-19 Eğitimi”ne tabi tutuldu.

Eğitimlerde katılımcılara “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Ek-1” de belirtilen genel konular üzerine; ‘Çalışma Mevzuatı’, ‘Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları’, ‘İşyeri Temizliği ve Düzeni’, ‘İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar’, sağlık konuları üzerine; ‘Meslek Hastalıklarının Sebepleri’, ‘Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması’, ‘Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri’, ‘İlkyardım’, ‘Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim’, teknik konular üzerine; ‘Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri’, ‘Elle Kaldırma ve Taşıma’, ‘Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma’, ‘İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı’, ‘Ekranlı Araçlarla Çalışma’, ‘Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri’, ‘İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri İle Tekniklerinin Uygulanması’, ‘Güvenlik ve Sağlık İşaretleri’, ‘Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı’, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü’, ‘Tahliye ve Kurtarma’ başlığı altında eğitimlerle birlikte ‘Covid-19 Eğitimi’ verildi. Eğitim sonunda tüm personele yönelik “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12 6. Fıkra” gereği çevrimiçi olarak ölçme değerlendirme yapılarak, başarı sağlayan personele katılım belgesi düzenlendi.

Ayrıca “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 15. maddesi gereğince tüm personel sağlık taramasından geçirildi.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu