BölgeManşetler

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı

Tarihsel süreçte yüz yüze iletişimin mümkün olduğu küçük topluluklardan daha büyük nüfuslu geniş toplum modellerine geçilmesiyle birlikte toplumsal iletişim sistemi de değişmiş, geniş toplumsal kesimlerin ancak teknolojik iletişim araçları kullanarak katılabildiği bir sisteme dönüşmüştür. Aynı zamanda bu iletişim sisteminde kitle iletişim araçlarını profesyonel olarak kullanan meslek erbabı kişi ve kurumlar ortaya çıkmıştır.

Profesyonel bir kurum olarak basın; toplumdaki geniş kesimlerin düşünce ve kanaatlerinin paylaşımı, “kamuoyu” kavramı ile “ortak kanaat” üretimi ve bu kanaatlerin “toplumsal istişare alanına” yansıtılması, toplumsal eğitim ve öğretime katkı, kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, toplumda yeni tutum ve davranış modelleri ile görüş ve fikirlerin yaygınlaştırılması gibi çok önemli toplumsal işlevlere sahiptir.

Bu itibarla; “tahrif edilmemiş doğru haber ve bilgi verme, kişi hak ve hürriyetlerine saygı, tarafsız yayın yapma” gibi Basın Ahlak Esaslarına uygun gerçekleştirdiği faaliyetleri ile basın; toplumun sağlıklı gelişim ve tekâmülüne katkıda bulunan ve demokrasilerde 4. kuvvet olarak nitelendirilen önemli bir toplumsal kurumdur.

Bu düşüncelerle, mesleklerini büyük fedakârlıklarla icra eden tüm basın çalışanlarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor; sağlık, selamet ve başarılar diliyorum.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu