ManşetlerResmi İlanUncategorized @tr

Ürgüp Belediye Başkanlığına ait 3 adet eski araç satılacaktır

Belediyemize ait olup Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu tanzim edilen ve aşağıda cinsi, markası, modeli, motor seri nosu, şasi seri nosu, muhammen satış bedeli ve geçici teminatı belirtilen araçlar, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İLAN
ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemize ait olup Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu tanzim edilen ve aşağıda cinsi, markası, modeli, motor seri nosu, şasi seri nosu, muhammen satış bedeli ve geçici teminatı belirtilen araçlar, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
İhale 26.05.2021 Çarşamba günü saat 15.00 de belediyemizde encümen huzurunda
yapılacaktır.
Araçlara ait geçici teminatlar ihale saatinden önce (en geç 14.30’a kadar) belediyemize
yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.
Satışı yapılacak araçların satış bedeli belediyemize peşin olarak yatırılacak olup, bedelin
peşin yatırılmaması halinde ihale tek taraflı fesh edilecektir.
İhaleye her hangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası
Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini. (Noter onaylı) ibraz edeceklerdir.
İş bu ihaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm kanuni giderler ve satış masrafları
alıcıya ait olacaktır.
İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 21.04.2021

ARAÇLARIN
KDV HARİÇ MUH. GEÇİCİ
CİNSİ MARKASI MODELİ MOTOR SERİ NO ŞASİ SERİ NO SATIŞ BEDELİ TEMİNATI
Çift Kabinli DFM 2011 ZD25TCR027377 LJNTFU2X6AN074339 22.000,00 TL 660,00 TL
Kamyonet
Otobüs Otoyol 1988 FIAT804002365487576 108708 10.000,00 TL 300,00 TL
Çekme Belgeli
Otomobil Tofaş Kartal 1990 131A10160423463 LTOFAŞ131AF10442103 7.000,00 TL 210,00 TL
Çekme Belgeli

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu