ManşetlerResmi İlan

T.C.ÜRGÜP İCRA DAİRESİ 2020/452 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.ÜRGÜP İCRA DAİRESİ 2020/452 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Nevşehir İl, Ürgüp İlçe, 350 Ada, 37 Parsel, BAŞDERE/AĞCAÖREN Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii Mevkii, Yığma samanlık ve arsası Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu taşınmaz, Akçaören Köyü yerleşik alan sınırları içinde kalmakta ve herhangi bir imar planı bulunmamaktadır. Ayrıca, taşınmaz 7174 sayılı Kanunca belirlenen Kapadokya Alanı sınırları içinde kalmakta olup, taşınmaz üzerinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulamalar öncesi Kapadokya Alan Başkanlığından izin alınması gerekmektedir. Taşınmaz, konum olarak, Akçaören Köyü yukarı caminin kuzeyinde Cami ile Muhtarlık binasının arasında kalmaktadır. Kadastral açıdan taşınmazın direk ulaşım yolu vardır. Topoğrafik olarak düz bir yapıdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genel olarak köy evi ve müştemilatı şeklinde yapılaşmalar mevcuttur. Keşif tarihi itibariyle taşınmazın üzerinde, eskiden beri ahır ve samanlık olarak kullanılan birbirine bitişik vaziyette 3 göz mekân ile bunların ön kısmında üstü saç levha ile örtülü olan yapı grubu bulunmaktadır. İç içe durumundaki bu mekânlar daha öncesinde yöresel taş kemer örme suretiyle tek kat üzerine yığma tarzda toprak damlı olarak inşa edilmiş olup, ön kısmı ise daha basit bir şekilde çevrilerek üzeri saç levhalar ile kapatılmıştır. Bu alanlar mevcutta büyükbaş hayvan ahırı ve samanlık olarak kullanılmakta olup, yapı kullanım alanı 100 m²’dir. Daha sonra, saç levhalar ile kapatılan ve hayvan bekleme alanı olarak kullanılan kısmın yapı kullanım alanı ise 45 m²?dir. Bunların dışında, taşınmazın kuzey batısında bulunan ve 350 da 34 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan taziye evinin yaklaşık 15 m²’lik kısmı bu parsele taşmış durumdadır.
Adresi Başdere/Ağcaören Köyü, Köyiçi Mevkii, 350 Ada 37 Parsel Ürgüp / NEVŞEHİR
Kıymeti 33.511,30 TL Yüzölçümü 204,44 m2 KDV Oranı %18
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.
1. Satış Günü 20/10/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 17/11/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Ürgüp Belediyesi, Turgut Özal Kültür Merkezi – Mezat Salonu
2 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ Nevşehir İl, Ürgüp İlçe, 350 Ada, 39 Parsel, BAŞDERE/AĞCAÖREN Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii Mevkii, Yığma samanlık ve arsası Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu taşınmaz, Akçaören Köyü yerleşik alan sınırları içinde kalmakta ve herhangi bir imar planı bulunmamaktadır. Ayrıca, taşınmaz 7174 sayılı Kanunca belirlenen Kapadokya Alanı sınırları içinde kalmakta olup, taşınmaz üzerinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulamalar öncesi Kapadokya Alan Başkanlığından izin alınması gerekmektedir. Taşınmaz, konum olarak, Akçaören Köyü yukarı caminin kuzeyinde Cami ile Muhtarlık binasının arasında kalmaktadır. Kadastral açıdan taşınmazın direk ulaşım yolu vardır. Topoğrafik olarak az eğimli bir yapıdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genel olarak köy evi ve müştemilatı şeklinde yapılaşmalar mevcuttur. Keşif tarihi itibariyle taşınmazın üzerinde; 60 m²?lik kısmında demir profil destekli saç levha örtülü açık besi ağılı bulunmaktadır. Geri kalan kısımlar ise avlu ve açık alan olarak kullanılmaktadır.
Adresi Başdere/Ağcaören Köyü, Köyiçi Mevkii, 350 Ada 39 ParselÜrgüp / NEVŞEHİR
Kıymeti 24.803,40 TLYüzölçümü 421,17 m2 KDV Oranı %18
İmar Durumu İmar planı bulunmamaktadır.
1. Satış Günü 20/10/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
2. Satış Günü 17/11/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
Satış Yeri : Ürgüp Belediyesi, Turgut Özal Kültür Merkezi – Mezat Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/452 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu