ManşetlerResmi İlan

T.C. ÜRGÜP İCRA DAİRESİ 2021/43 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Nevşehir İl, Ürgüp İlçe, 679 Parsel, MAZI Mahalle/Köy, Böğürsekler Mevkii Mevkii, Tarla Nolu Bağımsız Bölüm Değerleme konusu taşınmaz, Mazı Köyü yerleşik alan sınırları dışında kalmakta ve herhangi bir imar planı bulunmamaktadır. Taşınmaz konum olarak, Mazı-Şahinefendi yolunun sol kısmında, Böğürsekler mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazın, Mazı köy merkezine(Muhtarlık binası) yaklaşık uzaklığı 3.3 km olup, nispeten ulaşımı kolaydır. Kadastral açıdan taşınmazın direk ulaşım yolu vardır. Taşınmaz, 3. sınıf tarım arazisi, toprak derinliği orta, kumlu-tınlı-pomzalı karma bir toprak yapısına sahip, su tutma kapasitesi orta, nispeten kolay işlenebilen, topoğrafik olarak % 1-2 arası eğimli, kıraç nitelikte bir tarım arazisidir. Ancak, komşu parsellerden sulanma imkanı mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu bölgede genel olarak patates, kabak ve buğday münavebesi suretiyle kullanılan tarım arazileri mevcuttur. Ayrıca, taşınmazın hemen bitişiğinde pomzası alınmış taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmazın mevcutta kabak ekili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde değer arttırıcı herhangi bir yapı ya da başkaca muhdesat bulunmamaktadır.
Adresi Mazı Köyü, Böğürsekler Mevkii, 679 ParselÜrgüp / NEVŞEHİR
Kıymeti 92.800,00 TLYüzölçümü 23.200 m2KDV Oranı %18
İmar Durumu İmar planı bulunmamaktadır.
1. Satış Günü 25/11/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 22/12/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Ürgüp Belediyesi, Turgut Özal Kültür Merkezi – Mezat Salonu
2 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Nevşehir İl, Ürgüp İlçe, 675 Parsel, MAZI Mahalle/Köy, Böğürsekler Mevkii Mevkii, Tarla Nolu Bağımsız Bölüm Değerleme konusu taşınmaz, Mazı Köyü yerleşik alan sınırları dışında kalmakta ve herhangi bir imar planı bulunmamaktadır. Taşınmaz konum olarak, Mazı-Şahinefendi yolunun sol kısmında, Böğürsekler mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazın, Mazı köy merkezine(Muhtarlık binası) yaklaşık uzaklığı 3.2 km olup, nispeten ulaşımı kolaydır. Kadastral açıdan taşınmazın direk ulaşım yolu vardır. Taşınmaz, 3. sınıf tarım arazisi, toprak derinliği orta, kumlu-tınlı-pomzalı karma bir toprak yapısına sahip, su tutma kapasitesi orta, nispeten kolay işlenebilen, topoğrafik olarak % 1-2 arası eğimli, kıraç nitelikte bir tarım arazisidir. Ancak, komşu parsellerden sulanma imkanı mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu bölgede genel olarak patates, kabak ve buğday münavebesi suretiyle kullanılan tarım arazileri mevcuttur. Taşınmazın mevcutta kabak ekili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde değer arttırıcı herhangi bir yapı ya da başkaca muhdesat bulunmamaktadır.
Adresi Mazı Köyü, Böğürsekler Mevkii, 675 Parsel Ürgüp / NEVŞEHİR
Kıymeti 77.600,00 TL Yüzölçümü 19.400 m2 KDV Oranı %18
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
1. Satış Günü 25/11/2021 günü 14:20 – 14:25 arası
2. Satış Günü 22/12/2021 günü 14:20 – 14:25 arası
Satış Yeri : Ürgüp Belediyesi, Turgut Özal Kültür Merkezi – Mezat Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/43 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu