ManşetlerResmi İlan

T.C. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2020/422 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nevşehir/Ürgüp

KÖY : Aksalur Köy/Mah
MEVKİİ : Kevenlik
ADA NO : 631
PARSEL NO : 91
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 300078,50 m2
KAMULAŞTIRMA
YAPILACAK ALAN : 4379.95 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :MİLKAY TEKNİK TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Teiaş (Türkiye Elektrik iletişim A. Ş. Genel Müdürlüğü)

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmazın Kamu Yararına Tahsisi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Aksalur Köyü, Kevenlik Mevkii, 631 ada 91 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/422 Esas sayısında dava açılmıştır.
1-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği.
2-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
3-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Ürgüp Şubesine yatırılacağı.
4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/03/2021

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu