ManşetlerResmi İlan

T.C. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2020/407 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/407 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nevşehir/Ürgüp
KÖY : Karayazı 2 Köy/Mah
MEVKİİ : Derecik Mevkii
ADA NO : 302
PARSEL NO : 5
VASFI : Bağ
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.805,00m2
KAMULAŞTIRMA
YAPILACAK ALAN : 309.42 m2
MALİKLERİN
ADI VE SOYADI : Adem Duru, Arif Duru, Arzu İlhan, Dursun Duru, Fatma Aydın, Fatma Balaban, Hatice Kul, Hava Duru, Havva İlhan, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Ali Demirtaş, Mustafa Demirtaş, Müşerref Eser, Nurdan Yaşa, Şerife Özer
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Teiaş (Türkiye Elektrik iletişim A. Ş. Genel Müdürlüğü)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmazın Kamu Yararına Tahsisi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karayazı 2, Derecik Mevkii, 302 ada 5 parsel sayılı bağ vasfındaki taşınmazın kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/407 Esas sayısında dava açılmıştır.
1-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
2-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptaldavası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın,kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
3-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Ürgüp Şubesine yatırılacağı,
4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05/04/2021

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu