ManşetlerResmi İlan

T.C. ÜRGÜPİCRA DAİRESİ 2021/92 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.ÜRGÜPİCRA DAİRESİ

2021/92 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Nevşehir İl, Ürgüp İlçe, 903 Ada, 4 Parsel, KARAÖZÜ 1 Mahalle/Köy, Karaözügüney Mevkii, Mevkii, Mesken Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, tapuda 1/4 arsa paylı olarak, Zemin Kat, 2 nolu Bağımsız Bölüm Mesken vasfı ile Güler AYDIN(Şükrü kızı) adına 1/1(Tam) hisse oranı ile kayıtlıdır. Tapu kaydında, ipotek bilgileri kısmında Denizbank A.Ş. lehine 1. derecede ipotek kaydı ile ile yine tapu kaydında eklenti olarak E-2 nolu Kömürlük kaydı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde, 1 bodrum, 1 zemin ve 1. normal kattan ibaret apartman bulunmakta olup, yapının inşa tarzı yığmadır. Bodrum katta eklenti durumunda olan kömürlükler, zemin ve 1. katta 2’şer adet olmak üzere yapıda toplam 4 adet mesken vasıflı bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının dış duvarları beton sıva üzeri boyalı olup, iç kısımlarda beton sıva üzeri boyalıdır. Ana yapının dış giriş kapısı demir doğrama olup, iç merdivenler beton şap kaplı ve merdiven korkulukları ise demir doğramadır. Yapıda asansör yoktur. Yapıda ahşap oturtma çatı bulunmakta olup, çatı kaplaması marsilya tipi kiremit kaplamadır. Kıymet takdirine konu Zemin kat, 2 nolu bağımsız bölüm mesken vasfında olup, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 wc, 1 banyo ve 2 balon kısmında ibarettir. Meskene giriş ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Meskende; ıslak mekânlar fayans, odalar ise laminat parke kaplıdır. İç duvarlar beton sıva üzeri boyalıdır. İç oda kapıları tamamen ahşap kapı olup, dış pencereler ise pvcdir. Mutfak kısmında eski mdf kapaklı mutfak dolabı ve beyaz mermer mutfak tezgâhı bulunmaktadır. Meskenin iç kısmında iç ısıtma tesisatının(mobil borular) ve laminat parke kaplamasının yeni yapıldığı ve halen tadilat çalışmalarının devam ettiği, ancak kalorifer petekleri ile müstakil kombinin ise henüz takılmadığı tespit edilmiştir. Yapı kullanma izni ve mimari projenin incelenmesi neticesinde mesken toplam yapı kullanım alanının 122 m² olduğu tespit edilmiş, meskenin iç durumunun ise orta vasıfta olduğu ve kısmen tadilat ihtiyacının bulunduğu gözlemlenmiştir. Bunun dışında eklenti olarak, yapının bodrum katında toplam kullanım alanı 20,69 m² olan E-2 nolu kömürlük bulunmaktadır. Kömürlük eklentisinde zemin beton şap olup, duvarlar sıvasız ve boyasızdır. Bu kısımda kapı olmayıp, mimari projesinde sığınak olarak gösterilen kısımdan ulaşılmaktadır. Değerleme konusu Meskenin toplam yapı kullanım alanı, eklenti dahil 122,00 m²+20,69 m²=142,69 m²?dir. Yapılan incelemeler neticesinde; değerlemeye konu meskenin genel itibariyle bakımlı olduğu ve ancak tadilat ihtiyacının bulunduğu gözlemlenmiştir.
Adresi Fatih Mahallesi,313.Sokak, No:6 Ürgüp / NEVŞEHİR
Kıymeti 369.938,50 TLYüzölçümü 142,69 m2KDV Oranı %1
İmar Durumu Konut Alanında kalmakta olup, yapılaşma şartları, A-2(Ayrık Nizam, 2 kat inşaat müsaadeli) Taks:0,25, Kaks:0,50, Ön Bahçe Çekme mesafesi 5 mt., Yan Bahçe Çekme Mesafesi ise 3 mt’dir.
1. Satış Günü 20/06/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 21/07/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Ürgüp Belediyesi, Turgut Özal Kültür Merkezi – Mezat Salonu
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/92 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/04/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu