ManşetlerResmi İlan

T.C. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2020/106 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/106 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili Ürgüp ilçesi
MAHALLESİ : Karacaören Köyü/Mahallesi
MEVKİİ : Çakmaklık
PAFTA NO :
ADA NO : 175
PARSEL NO : a)125 ve b)126
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : a)2.973,49 m2 ve b)1.140,29 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :a)-b)Adem oğlu Bekir SAPMAZ (ÖLÜDÜR)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektronik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmazın kamu yararına tahsisi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Karacaören Köyü/Mahallesi, Çakmaklık Mevkii, 175 ada 125 ve 126 parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın kamulaştırma yasasının 19 maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/106 Esas sayısında dava açılmıştır.
1-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği.
2-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
3-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Ürgüp Şubesine yatırılacağı.
4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/05/2022

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu