BölgeEğitimManşetler

NEVÜ’den Tübitak Desteklerinde Kadın Araştırmacıların Katılımının Artırılması Projesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM), ülkemizde kadın araştırmacı ekosisteminde önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde kadın-erkek fırsat eşitliği ilkesinin eyleme geçmesi noktasında çalışmalar yürütmeye devam eden NÜKÇAM, üniversitenin 2022 yılından itibaren AB’nin Horizon (Ufuk) fonlarından yararlanabilmesi için AB’nin öngördüğü GEP (Gender Equality Plan) doğrultusunda kadın araştırmacıları desteklemek üzere çalışmalar planladıklarını ve bu kapsamda YÖK ve TÜBİTAK’ın fırsat eşitliği sağlamaya yönelik uygulamalara yol gösterici nitelikte kabul ettiği “TÜBİTAK Süreçlerinde Kadın Araştırmacıların Katılımının Artılmasına Yönelik Politika İlkeleri”nin NEVÜ’de de uygulamaya geçmesini hedeflediklerini bildirdi.

Bu doğrultuda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün, NÜKÇAM’ın planlama ve koordinasyonu öncülüğünde gerçekleştirmeyi hedeflediği çalışmalar şunlardır:

1. Ar-Ge ve yenilik destek programları kapsamında
• Karar almaya yönelik oluşturulan yönetişim mekanizmalarında (grup yürütme kurulları ve danışma kurulları),
• Proje değerlendirme ve izleme süreçlerinde kadın ve erkek araştırmacıların katılımında denge gözetilmesini benimseyecek ve gerekli görüldüğü durumlarda kadın araştırmacı oranının dengeyi sağlayacak şekilde artırılmasını öncelik haline getirecektir.
2. Kadın araştırmacıların Ar-Ge ve yenilik destek mekanizmalarına başvurularını teşvik etmek amacıyla, araştırmacıların bakmakla yükümlü oldukları bebek veya küçük çocuklarına yönelik ihtiyaç duydukları kolaylaştırıcı tedbirlere mevzuatlarda yer verilmesine önem verecektir.
3. TÜBİTAK aracılığıyla desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında oluşturulan proje ekipleri içinde kadın araştırmacı ve/veya bursiyerlere yer verilmesini teşvik edecektir.
4. Kadın araştırmacıların teknoloji tabanlı girişimcilik alanında özel çağrılara başvurmalarını teşvik edecektir.
5. NÜKÇAM, Ar-Ge merkez ve enstitülerde yürütülmekte olan faaliyetlerde kadın-erkek araştırmacı dengesini istatistikler aracılığıyla düzenli olarak izleyecektir.
6. Araştırma kalitesini temin etmek kaydıyla araştırma merkez ve enstitülerinde istihdam edilen araştırmacılar arasında kadın ve erkek araştırmacı dengesinin sağlanmasına üst derecede özen gösterecektir.
7. NÜKÇAM, Ar-Ge ve yenilik alanında yürütülen faaliyetlerde kadın araştırmacılara sağlanan kolaylıklar ve verilen öneme ilişkin farkındalık faaliyetleri yürütecektir.
8. NÜKÇAM, bu politika ilkelerinin uygulanmasını izleyecek ve gerektiği takdirde gözden geçirerek geliştirecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu