EkonomiManşetler

Kredi Vade Sınırları ve Kredi Kartı Taksit Sınırlarında Değişiklik

Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan
makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun
17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile;
– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin
yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi
kartlarında taksitlendirme sürelerinin;
– Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan
altı aya,
– Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç
elektronik eşya1 alımlarında altı aydan dört aya,
– Mobilya ve elektrikli eşya2 alımlarında on sekiz aydan on iki aya
indirilmesine,
– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A
maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği)
11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü
fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında
düzenlenen kredi vade sınırlarının;
– Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı
ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,
– Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı
amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,
– Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya
indirilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: BDDK Resmi Web Sitesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu