BölgeManşetler

Nevşehir Valiliği’nin Sigara Kararı

11.11.2020 Tarih ve 2020/89 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla il merkezi, bağlı
köy/kasaba ve beldelerin işlek caddeleri ile il geneli toplu taşıma araç durakları gibi
alanlarda/bölgelerde sigara içmenin yasaklandığı.
İlgili kararda belirtilen yerlere ek olarak il merkezi, bağlı köy/kasaba ve beldelerinde halka
açık pazar yerlerinde de sigara içmenin yasaklanmasına, Ayrıca bu konuda ilçe hıfzıssıhha
kurullarınca değerlendirilerek ilçelerde kararların alınmasına,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye
Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle
Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin
ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından
konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu