ManşetlerResmi İlan

T.C. ÜRGÜP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/16 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
ÜRGÜP
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karaözü 2. Mah. 490 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tapuda Kargir Bağ evi vasıflı ve toplam 340 m2 olup, üzerinde taban oturum alanı 90 m2 olan tek katlı kargir yığma bağ evi niteliğinde çok eski bir yapı bulunmaktadır. Ürgüp ilçe merkezine (Belediye ve Hükümet Konağı’na) yaklaşık 6 Km uzaklıktadır. Belediye alt yapı ve üst yapı hizmetleri bulunmamaktadır. Yakın çevresinde mevye bahçesi olarak kullanılan tarım arizileri bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesi Nevşehir Kapadokyo Alan Başkanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir.
Adresi Ürgüp Karaözü 2 Mah.Ürgüp / NEVŞEHİR
Yüzölçümü 340 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 24.760,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü 25/01/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü 01/03/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : ÜRGÜP TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu